Hírek

Beszámoló a Kassai Zarándoklatról
Szeretetteljes meghívásnak eleget téve, az idei évben is részt vettünk Pásztor Zoltán tiszteletbeli konventuális káplánunk által szervezett kassai zarándoklaton. Az esemény hagyományosan a Szent Erzsébet napi ünnepi találkozóként zajlik. 

A zarándoklat során közel két évtizedes hagyomány folytatásaként lehetőség nyílt személyesen meglátogatni rendtársainkat Kassán. A zarándoklaton összesen 24 lovaggal és dámával, közülük az anyaországból 13 máltai lovaggal, 1 máltai lovag jelölttel, 5 Johannita lovaggal és családtagjainkkal, összesen 35 fővel képviseltük magunkat.

A programok során Dr. Legeza László C.G.M. és Frivaldszky János PPKE jogfilozófus, politológus tartottak hitvédelmi előadásokat, melyek nagy érdeklődésre tartottak számot. Az ünnepi búcsú Szentmisén a Szent Erzsébet-főszékesegyházban vettünk részt, méltóképpen fejezve ki tiszteletünket és hálánkat.

Szeretnénk kiemelni, hogy az esemény nem csupán hagyományok ápolásáról szólt, hanem a közösségünk erősítéséről, a hitben és szeretetben való elmélyülésről. Az ünnepi szónoklat az irgalom témájára fókuszált, s Imre atya modern irgalmassági cselekedetekről "Te közénk tartozol, meghallgatlak, elkísérlek egy darabon, megosztom mindenem veled amim van - például időmet, meglátogatlak - falak helyett hidakat építsünk, imádkozom érted" osztotta meg gondolatait. 

Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek ezen a különleges zarándoklaton, és hozzájárultak a közösségünk szellemiségének és hitünk elmélyítésének erősítéséhez. Külön köszönjük Pásztor Zoltán tiszteletbeli konventuális káplán, Eschwig-Hajts Kornél ésTóth Attila magisztrális lovagok és a kassai közösség vendégszeretetét. Reméljük, hogy a jövőben is folytatódik ez a szép hagyomány, és továbbra is erősödik a kapcsolatunk Kassa és a magyarországi rendtársaink között.

Makk Ádám

 

 

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu