HÍREK

A Nagykancellár látogatása Romániában (forrás: A Rend honlapja)
 
A Szuverén Máltai Lovagrend Nagykancellárja, Albrecht von Boeselager, október 21-én hivatalos látogatást tett Romániában. Ennek során fogadta Aurescu Bogdan külügyminiszter. Számos európai és nemzetközi témát beszéltek meg, többek közt a menekültválságot, továbbá a közép-keleti és észak-afrikai helyzetet.
 
Egy közös sajtókonferencia során a két miniszter megerősítette a Szuverén Lovagrend és Románia közt fennálló jó kapcsolatot. Aurescu miniszter megköszönte a Nagykancellárnak azt a szociális és humanitárius munkát, amelyet a Rend 25 éve Romániában egészségügyi és szociális téren végez, főleg az idősek, a fogyatékosok és a hátrányos helyzetűek javára, ide értve a romák integrációját is. Ebben a vonatkozásban Aurescu miniszter így nyilatkozott: „A mai napon úgy döntöttünk, hogy felélesztjük a 2002-ben aláírt szociális és humanitárius együttműködési egyezményünket, korszerűsítjük és felújítjuk, hogy megfeleljen a dinamikus kétoldali kapcsolatainknak.”
 
A Nagykancellár kifejezte a szándékát egy új együttműködési egyezmény kidolgozására, amely „lehetővé tesz közös humanitárius kezdeményezéseket nemcsak Románián belül, hanem az országon kívül is, válaszul a növekvő humanitárius válsághelyzetekre.” Megbeszélésre került az együttműködés konszolidálásának lehetősége is, például Libanonban, a helyi népesség és a szír menekültek támogatására.
 
A délelőtt folyamán a Nagykancellárt fogadta Victor-Viorel Ponta miniszterelnök, aki köszönetet mondott a Rendnek Romániában folytatott munkájáért, és kifejezte azon óhaját, hogy 2016-ban a bilaterális kapcsolatok fölvételének 25. évfordulóját egy új együttműködési egyezmény aláírásával ünnepeljék meg.

Rómába való visszatérése előtt a Nagykancellár meglátogatta a Rend önkéntesei testületének (SAMR) bukaresti székhelyét, és találkozott a vezetőkkel. A Máltai Lovagrend 18 delegációban 1200 önkéntessel és 60 alkalmazottal működik Romániában. A SAMR több, mint 100 állandó programot működtet nehéz helyzetben lévők, hajléktalanok, idősek és árvák javára, ezenkívül tevékenységeket szervez a roma kisebbség számára.  

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu