Hírek

Vallások együtt a humanitárius cél érdekében

Beszámoló 

2015. május 27-én tartotta a Máltai Rend az ENSZ genfi székhelyén ezt a szimpóziumot, melyet az MMLSz honlapján előre jeleztünk(Lásd: http://www.mmlsz.hu/hu/a-vilag-humanitarius-csucstalalkozoja)

A hozzászólások magasszintűek és nagyon változatos hátterűek voltak; képviselve volt az ENSz és több nemzetközi humanitárius szervezet, a keresztény, muzulmán, zsidó és vedanta vallások, a nemzetközi jogkutatás, több ENSz tagállam, és számos ismert hit alapú humanitárius szervezet.

Albrecht von Boeselager nagykancellár megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy nem lehet a vallásokat felelőssé tenni a konfliktusokért: emlékeztette a résztvevőket a huszadik század borzalmas konfliktusaira, melyeket semmiképpen se lehet a vallások rovására írni, sőt ellenkezőleg. „A megoldás nem a kevesebb vallásosság, hanem a több és jobb vallásosság!” – mondta. A teljes beszéd megtalálható, angol eredetiben, a következő linken: http://www.orderofmalta.int/uncategorized-it-de/78142/keynote-speech-by-he-albrecht-boeselager-at-religions-together-for-humanitarian-action/

A felszólalók egyhangúan és nagyon pozitívan méltatták a hiten alapuló szervezetek fontos és egyedi szerepét, ugyanakkor kritikusan említették a sajátos potenciális problémákat, mint például a kizárást, illetve prozelitizmut, a hiányos szakmaiságot, és a karitatív paternalizmust. Hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a hiten alapuló szervezetek helyesen értelmezzék és alkalmazzák a humanitárius alapelveket, köztük a pártatlanságot és semlegességet. 
 
Ugyanakkor a nemzetközi szervezetek, különösen a Humanitárius Csúcstalálkozó főkitkársága és az ENSz Menekültügyi Főbiztossága, megerősítették a bizalmukat és támogatásukat a hiten alapuló szervezetek iránt, és felhívták őket az erősebb és láthatóbb szereplésre. Prof. Michel Veuthey, a Máltai Rend követségi tanácsosa az ENSZ genfi székhelyén, például megállapította, hogy tapasztalata szerint, ha a humanitárius jog alapelveit „nyugati” laikus jogi elvekként adja elő más kultúrájú közegekben, elutasítják azokat; viszont ha közös emberi spirituális elvekként adja elő, mindenütt azonosulni tudnak velük.
 
Pozitív visszhangra talált  a plénumban az MMLSz képviselőjeként tett felszólalásom, az aktív kommunikáció érdekében, hangsúlyozván, hogy a terepen sok értékes és példaszerű együttműködés látható, melyek nem kerülnek a köztudatba. Ott sokkal inkább a negatív példák és az ellenpropaganda érvényesülnek, egy „ördögi kört” hozva létre, ahol nem csak a külső támogatás csökken, hanem a hit alapú szervezeteken belül is nő a bizalmatlanság egymás iránt és gyengül a együttműködési készség.  A felszólalásokra rendelkezésre álló idő hiánya miatt írásban nyújtottam be a szimpózium rapporteur-bizottságának egy további hozzászólást a fiatalság bevonásáról a hit alapú humanitárius munkába.
 
A szimpóziumot Dominique de la Rochefoucauld főispotályos zárta egy összefoglalóval, melyben öt pontot sorolt föl: a kommunikáció fontossága, a hit alapú szervezetek sajátos erősségeinek jobb kihasználása, a koordináció, a helyi kapacitások felépítése és a gyors, rugalmas alkalmazkodás az adott helyzetekhez. A teljes beszéd megtalálható, angol eredetiben, a következő linken: http://www.orderofmalta.int/uncategorized-it-de/78148/closing-speech-by-he-dominique-de-la-rochefoucauld-at-religions-together-for-humanitarian-action/?lang=en
 
A szimpózium eredményeként elfogadott irányelveket és ajánlásokat a Máltai Rend egy beadványban terjeszti majd a jövőre Isztambulban sorrakerülő Világ Humanitárius Csúcstalálkozó elé.
Piazza-Georgi Barbara De.G.D.

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu