Hírek

Erdő Péter bíboros a Szuverén Máltai Lovagrend tartománynagya lett

A Magyar Kurírban olvashatjuk az alábbi hírt

A római Nagymesteri Palota dísztermében Matthew Festing nagymester köszöntő szavai után Erdő Péter bíboros mondott rövid beszédet, majd átvette a Szuverén Máltai Lovagrend Nagykeresztes tartománynagya jelvényét. Erdő Péter ezt követően a máltai lovagrend nagymesterének átnyújtott egy Boldog Apor Vilmos-ereklyét. Apor Vilmos vértanú püspök a rend konvent káplánja volt, bátyja, Apor Gábor a Szuverén Máltai Lovagrend tagja volt, 1952 és 1958 között a rend nagykancellárja, majd 1964 és 1969 között a rend római nagykövete.

Az ünnepi alkalmon jelen volt Angelo Acerbi érsek, volt magyarországi apostoli nuncius, a Szuverén Máltai Lovagrend prelátusa, Kállay Ubul Tamás, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke, Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete, valamint Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektora.
 
Erdő Péter bíboros kérdésünkre elmondta, nagy örömmel és szimpátiával fogadta a megtisztelő tartománynagyi méltóságot. „Örülök annak, hogy a Magyarországon elevenen működő Szuverén Máltai Lovagrend és a hozzá kapcsolódó Magyar Máltai Szeretetszolgálat a magyar egyházzal közösségben és jó együttműködésben dolgozik, ennek is egyik kifejeződése a mostani alkalom” – hangsúlyozta a bíboros.
 
Majd kiemelte, hogy a Máltai Szeretetszolgálat egyik fő tevékenysége Magyarországon a hajléktalanokkal végzett munka, de kiveszik részüket a szociális intézmények fenntartásából is, sőt olyan kezdeményezésekből is, amelyek sérült, vagy halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásával függnek össze.
 
Ez utóbbiról szólva Erdő Péter rámutatott: rendkívül fontos terület, a jövő feladatainak egy jelentős része itt jelentkezik. „Bízzunk abban, hogy ez a munkájuk és ez a bátorságuk, mellyel eddig ezekben a feladatokban készek voltak vállalkozni új és új kezdeményezésekre, megmarad, mert Magyarországon erre nagy szükség van” – fogalmazott a főpásztor.
 
A római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend – teljes nevén: „Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend” – a keresztény Európa egyik legrégibb intézménye. Működését 1050 körül kezdte Palesztinában. Egyházi laikus rend, katonai-lovagi és nemesi hagyománnyal. Jelenleg mintegy 13 500 tagja van.
 
A máltai rend alapelve a Tuitio Fidei et Obseqium Pauperum, azaz a hit védelme és a rászorulók megsegítése.
 
A máltai rend egy független és szuverén testület, melynek saját jogrendje van, útleveleket állít ki, bélyegeket ad ki és pénzverési joga van. Élén 2008 óta Matthew Festing áll, a rend 79. nagymestere, aki az állami szuverenitással bíró szervezet államfője.
 
A Szuverén Máltai Lovagrend a világ 104 országával tart fenn diplomáciai kapcsolatot – köztük számos nem katolikus országgal – és állandó képviselettel rendelkezik a nagy nemzetközi szervezetekben. A máltai rend semleges, pártatlan és politikamentes, ami különösképp alkalmassá teszi közvetítő szerepre az államok közötti konfliktusokban. A rend a világ több mint 120 országában van jelen orvosi, szociális és egyéb segélynyújtó tevékenységével.
 
A Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi szervezete a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz), melynek székhelye Budapesten van, és jelenlegi elnöke Kállay Ubul Tamás.
 
A rend a 12. században jelent meg Magyarországon, s mialatt aktív részt vállalt a keresztes hadjáratok és a szentföldi zarándoklatok segítésében, ispotályokat létesített hazánkban. A 17. század közepétől szünetelt a magyarországi működés; közel 300 évvel később, 1928-ban alakult meg a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Székhelyük a budai várban volt, ám az 1945-ös szovjet megszállás után a rend nem működhetett tovább, tagjai emigrációba kényszerültek. Ezt követően a magyar tagozatot a külföldre szakadt lovagok tartották fent, hajdani székházukat csak a '90-es években kapták vissza. Ezt a visszatérést segítette az akkor már működő Magyar Máltai Szeretetszolgálat is.
 
A lovagrend feladatai közé tartozik a karitatív és szociális munka, valamint a hitélet ápolása. Együttműködnek az állami szervezetek mellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával (MKPK) is.
 
A hazánkban széleskörűen ismert Magyar Máltai Szeretetszolgálat – amely idén ünnepli megalapításának huszonhatodik évfordulóját – a 900 éves Szuverén Máltai Lovagrend segélyszervezete. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményei naponta átlagosan 6750 hajléktalan, 700 idős és 1600 fogyatékkal élő emberről gondoskodtak 2014-ben. Az ország egész területén működő máltai intézmények száma meghaladja a kétszázat, ezen felül több mint százharminc önkéntes csoport segíti a rászoruló embereket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes.
 
Magyar Kurír

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu