Hírek

Szent János-napi események, új rendtagok avatása

Június 23-án vasárnap rendünk patrónusára, Keresztelő Szent Jánosra emlékeztünk születése ünnepén. Az események rendházunkban elnöki tájékoztatóval kezdődtek. Szabadhegÿ Kristóf egyebek között elmondta, hogy készülünk rendünk nagymesterének szeptemberi, magyarországi látogatására. Az állami protokoll mellett rendünk uralkodó nagymestere ellátogat rendházunkba, ahol lesz mód a vele való találkozásra, továbbá több helyszínen tájékozódik karitatív szervezetünk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységéről is.

A Szuverén Máltai Lovagrend szervezeti rendszerét érintő új hír, hogy létrejött a Szlovákiai Máltai Lovagok Szövetsége. A Felvidéken élő magyar rendtársaink minden kényszer nélkül választhatnak, hogy az új helyzetben továbbra is a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége tagjai szeretnének maradni, vagy átlépnek az újonnan alakult szervezetbe.

Szövetségünk 2028-ban ünnepli megalakulásának századik évfordulóját. Az előkészületek már idén megkezdődnek - annál is inkább, mert annakidején, 1924-ben is dolgoztak már elődeink a magyar máltai lovagi élet újraszervezésén. Munkacsoport alakult, a kitűzött fő cél máltai rendi identitásunk erősítése, és annak a kidolgozása, tudatosítása közös gondolkodással, hogy mit is jelent a 21. században máltai rendtagnak lenni. Vitaindító előadások és minden évben egy-egy, lovagrendünk ikonikus helyszíneihez kapcsolódó zarándoklat szerepel a tervek között. Az elnöki tájékoztató témáiról minden rendtag részletes írásos tájékoztatót kap majd.

Az ünnepnap legszebb, spirituális szempontból legfontosabb óráira került sor ezután a budavári Nagyboldogasszony templomban, ismertebb nevén a Mátyás templomban. Az ünnepi szentmisén - melynek főcelebránsa Őeminenciája dr. Erdő Péter bíboros-prímás volt - került sor új rendtagjaink avatására. Prof. Dr. Kóczy Á. László tiszteleti lovag, dr. Germus Gábor magisztrális lovag, dr. Szűcs Gábor magisztrális lovag, Perényi-Isky Petra pedig magisztrális dáma fokozatban lépett rendünk közösségébe és tette le az ünnepélyes fogadalmat. Rendünk új magisztrális káplánjai Varga János, a bécsi Pázmáneum rektora és Jeney Gábor plébános, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régiójának vezetője lettek.

A szentmisén - melyen vezető káplánunk Dr. Martos Levente Balázs püspök, tiszteletbeli konventuális káplán, Kozma Imre nagykeresztes tiszteletbeli konventuális káplán, Dr. Tóth Tamás tiszteletbeli konventuális káplán, Dr. Faragó Artúr magisztrális káplán valamint Varga János tiszteletbeli kanonok és Dr. Jeney Gábor plébános atya koncelebrált - szabályos homília nem hangzott el, ellenben Erdő Péter bíboros fontosnak tartotta, hogy az elhangzott evangéliumhoz és a máltai karizmához szorosan kapcsolódó néhány gondolatot megosszon a jelenlévőkkel.

Jézus a bárkában hajózik a tanítványokkal. Vihar közeledik, Jézus mintha aludna. A tanítványokat elfogja a félelem. A történelemben számtalan példát látunk, amikor az egyes népek, az Egyház olyan helyzetbe került, amikor viharba került a „hajó”. A rend is átélt viharokat, ismeri nem csak a győzelmeket, a borzalmas veszteségeket is.

A történelem Ura sok mindent megengedett az évszázadok során, és megenged ma is, nézzük például ma a Közel-Kelet keresztényei üldöztetését, akik túlélni próbálnak, imádkoznak a megmaradásért. Látjuk a helyzetet, és azt kell mondanunk, a Mindenható jobban tudja, de ezt nem jelenti azt, hogy mi nem fordulhatunk az Üdvözítőhöz: Elveszünk, Uram, segíts! – kiálthatjuk a tanítványokkal.

Két dolog találkozásának szükségességét látjuk itt: az imádkozó, segítséget kérő ember hitének és a Jézusból áradó isteni erőnek a találkozását.

Mit üzen nekünk ez a történet? Imádkozzunk és dolgozzunk a világ békéjéért, az Egyházért. Ha ezt hűséggel megtesszük, reménykedhetünk, hogy Jézus felébred álmából, és a legviharosabb szelet is lecsendesíti, parancsol a viharnak. Ebben találjuk meg mindannyian, egyénileg és közösségként is a magunk helyét és szerepét – buzdított a bíboros.

Ezután a hat várományos avatása következett, akik a Szuverén Máltai Lovagrend Rómában székelő nagymestere, Fra’ John Dunlap és a Rend Szuverén Tanácsa döntése alapján megkapták a rend köntösét és keresztjét, és ezzel tagsággal járó hivatást és feladatot.

A szentmise ezután folytatódott, majd a záró áldás előtt a máltai lovagok imájával ért véget.

Ezt követően Fortuna utcai rendházunkban családtagokkal, barátokkal, rendünk támogatóival közösen kötetlen együttléttel fejeződött be az ünnepi program.

A Magyar Kurír beszámolója az ünnepi szentmiséről: https://www.magyarkurir.hu/hirek/imadkozzunk-es-dolgozzunk-uj-rendtagokat-avatott-maltai-lovagrend

Új rendtagjaink bemutatkozása: https://mmlsz.hu/tartalom/show/817

Az élő szentmiseközvetítés itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=KePEGtgYu6E

A szentmisén elhangzott gondolatok összefoglalójáért köszönet a Magyar Kurírnak.

Képek: Szarka Dávid, Wágner-Csapó József/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

vl

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu