Hírek

„Istenhez tartoznak…”
Budapest, 2023 június 25. A Szuverén Máltai Lovagrend patrónusa, Keresztelő Szent János ünnepéhez
kapcsolódóan, ünnepi szentmise keretében, hat új rendtagot avattak a budavári
Nagyboldogasszony (Mátyás) templomban. A szentmiseáldozatot Kozma Imre, a
Szuverén Máltai Lovagrend nagykeresztes tiszteletbeli konventuális káplánja, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke mutatta be, koncelebránsai Varga János atya, a
bécsi Pázmáneum rektora és Jeney Gábor atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-
Alföldi Régiójának vezetője voltak.
 
Hat várományos: Kállay Csilla, Nyitrai Levente, Strobl Kristóf, Ugron Ákos, Varga Szabolcs
és Wenckheim Stefan kapta meg a Szuverén Máltai Lovagrend Rómában székelő
nagymestere és nagymagisztériuma döntése alapján a rend köntösét és keresztjét. És
természetesen a vele járó hivatást és feladatot is, amelyről Kozma Imre atya a Szentmise
záróáldása előtt így beszélt: „ Örülhetünk annak, hogy ebben az istentagadó és
vallásgyűlölő világban az emberi élet koordinátái helyreállnak. Ezek lényege az Istennel
való kapcsolatunk és az emberek felé vállalt szolgálatunk. Az újonnan avatottak
kiválasztottak, és a küldetésük az, hogy ebből a földi világból méltó válasz szálljon az
égbe, a hit bizonyosságaképpen, Isten akaratát megjelenítve. És hogy mi a jutalmuk?
Kiválasztottak, tehát Istenhez tartoznak. Nincs nagyobb jutalom ebben a földi életben, mint
Istenhez tartozni!”
 
 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu