Hírek

A Nagymesteri Helytartó üzenete Ferenc pápának XVI. Benedek pápa halálára

A Szuverén Máltai Lovagrend gyászolja Őszentsége XVI. Benedek emeritus pápa halálát, és mély hálával emlékezik vissza a nagylelkű támogatásra, amit Őszentsége a Rend munkájának tanúsított, úgymint az Egyetemes Egyház javára végzett szolgálatára. 1999-ben az akkori Joseph Ratzinger bíborost Fra' Andrew Bertie nagymester nagykeresztes tiszteleti tartománynagyi rangban felvette a Szuverén Máltai Lovagrendbe.

Legszentebb Atyám,

Súlyosan érintett minket tiszteletreméltó elődje és testvére, Őszentsége XVI. Benedek halálhíre. Fogadja legmélyebb együttérzésemet, valamint az egész Máltai Lovagrendét, amelyet az a megtiszteltetés ért, hogy sok éven át az akkori Joseph Ratzinger bíborost a Rend legillusztrisabb tagjai közé sorolhatta.
 
Ez egyben nagy szomorúság pillanata az egész Egyház számára és mindazok számára, akiknek megadott, hogy megismerhették és megközelíthették Őszentsége XVI. Benedeket; de egyben nagy lelki öröm, hogy az Úrnak és az Egyháznak e hűséges szolgája beteljesítette földi útját és a rábízott küldetést.
 
Szentségeddel együtt szomorúsággal éljük át ezeket a pillanatokat, de egyben derűvel és hálával, elgondolkozva a szelídség és szolgálat példáján, amelyet ettől az embertől kaptunk, akit az Úr most magához hívott.
 
Legszentebb Atyám, kérem, fogadja gyermeki odaadásom kifejezését, a Szent János Rend és a Nagymagisztérium nevében is.
 
Fra’ John Dunlap

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu