Hírek

A Nagymesteri Helytartó karácsonyi űdvözlete
A Kisjézus békéje és a megtestesülés áldása legyen veletek ebben a karácsonyi időszakban és az egész új évben!
 
Szeretném személyes jókívánságaimat és imáimat  küldeni fogadalmas rendtársaimnak, minden rendtársamnak, munkatársainknak, önkénteseinknek és barátainknak szerte a világon. Boldog és szent Karácsonyt kívánok! Fáradhatatlan elhivatottságuk, kemény munkájuk és egész éves hűségük egy virágzó 2023-as év felé mutat szeretett Rendünk számára. Köszönetet mondok mindazoknak, akik szívükön viselik a Máltai Lovagrend javát.
 
A most véget érő év tele volt kihívásokkal és nem kevés sikerrel. Mindenekelőtt egy ötéves megújítási folyamat lezárása. A különféle javaslatok és vélemények gondos mérlegelése után a Szentatya 2022. szeptember 3-án kihirdette a Rend vallási jellegét hangsúlyozó új alkotmányt és új törvénykönyvet. Tudom, hogy a túlnyomó többség várakozással tekint a jövő januári általános káptalan elé, ahol megkezdjük a megújítási folyamat során felmerült rendelkezések és reformok végrehajtását.
 
A rend megújításának alapvető célja van: vallási mivoltunk megerősítése, hogy a szegényeket és betegeket a leghatékonyabban tudjuk szolgálni.
 
Világszerte végzett segélymunkánkat 2022-ben kemény kihívás elé állította az Ukrajnában folytatódó erőszakos konfliktus, de a világ számos más részén is: talán nem reflektorfényben, de nem kevésbé halálosan és katasztrofálisan ártatlan emberek milliói számára. De a háborúsújtott területek nem az egyetlenek, ahol szenvedés, halál és pusztulás uralkodik. A Rend mindenütt szembesül az emberi nyomorúsággal, a marginalizálódás, a szegénység, az elhanyagolt betegségek, az éghajlatváltozás, az migráció, a törékeny közösségek szándékos elpusztítása és sok más, az emberiséget sújtó igazságtalanság közepette.
 
Miközben segélyakcióinkat egyre fokozzuk, nem feledkezhetünk meg a spirituális gyökereinkről, munkánk előfeltételéről. Ez a hajtóerőnk, ez a mi vezércsillagunk. Miközben segítséget nyújtunk a kitelepítetteknek, orvosi segítséget a betegeknek, támogatást a szegényeknek, mindig emlékeznünk kell hivatásunk keresztény gyökereire. És mi lennea  Karácsonynál jobb alkalom, hogy erre emlékeztessük magunkat?
 
Büszke vagyok arra a csodálatos munkára, amelyet a Rend Krisztus nevében végez az egész világon. Csodálattal nézem tagjaink, alkalmazottaink és önkénteseink ezreinek elkötelezettségét és szenvedélyét, ahogy bátran és önzetlenül odaadják magukat az emberi szenvedések enyhítésére öt kontinensen. Jól tudom, hogy sokat köszönhetünk annak a sokezer támogatónak, akik felvállalják ügyünket, tekintetüket Krisztus fényére szegezve, aki az emberiség szolgálatára hív bennünket. Tuitio Fidei és Obsequium Pauperum.
 
A gyermek Krisztus áldása legyen mindnyájunkon!

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu