Hírek

Elhunyt Bolberitz Pál, Ch.G.C.C.H.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége mély fájdalommal tudatja, hogy 2020 október 25-én hajnalban, hosszú szenvedés után, elhunyt  Bolberitz Pál apostoli protonotárius, nagykeresztes tiszteletbeli konventuális káplánunk. 

Bolberitz Pál 1941. szeptember 15-én született Budapesten. Pappá 1966. június 19-én szentelték Esztergomban. Tanulmányait a budapesti Hittudományi Akadémián végezte 1966 és 1968 között. Káplán volt 1968-ban Szentendrén, majd 1968-tól 1973-ig Szentimrevárosban. 1973 és 1978 között teológiai tanár volt az esztergomi szemináriumban, közben ösztöndíjas Rómában 1974–1976-ban. A budapesti Hittudományi Akadémia tanszékvezető professzora volt 1978 és 1988 között. 1988 és 1990, 1992 és 1994, majd 1994 és 1996 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja volt. Egyetemi tanári habilitációját 2003-ban szerezte meg.

1976–1995-ben főszentszéki bíró volt, 1988-től címzetes apát, 1993-tól pápai prelátus. 1990-től a Magyar Kolping Szövetség egyházi elnöke, 1997-től prímási bíró, 2003-tól a Szent István Tudományos Akadémia elnöke. 2004-től a MTA köztestületi doktor képviselője.

1991-tól lépett be Rendbe, mint magisztrális káplán. 1998-től tiszteletbeli konventuális káplán. 2009-ben a Magyar Máltai Lovagok Szövetségében folytatott áldozatos, kiváló munkájáért a Rend kitüntette nagykeresztjével. 2019-ig rendszeresen celebrálta a csütörtöki rendi szentmisét, és jelen volt minden rendi összejövetelen.

Szeretettel és hálával őrizzük emlékét!

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu