Hírek

Részvéttávirat a Szentatyától

A Szentatya, értesülvén Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto nagymester haláláról, táviratban fejezte ki részvétét a Szuverén Máltai Lovagrend ideiglenes Helytartójának, Fra' Ruy Gonçalo Do Valle Peixoto de Villas Boas-nak:

ÉRTESÜLVE ŐFENSÉGE ÉS ŐEMINENCIÁJA FRA’ GIACOMO DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO, A SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND NAGYMESTERE HALÁLÁRÓL, LEGMÉLYEBB RÉSZVÉTEMET KÍVÁNOM KIFEJEZNI AZ EGÉSZ MÁLTAI RENDNEK. EMLÉKEZETEMBE IDÉZEM ENNEK A BUZGÓ HÍVŐNEK ÉS KULTÚREMBERNEK KRISZTUSBA ÉS AZ EVANGÉLIUMBA VETETT TELJES HŰSÉGÉT; NAGYLELKŰ ELKÖTELEZETTSÉGÉT, AHOGYAN  FELADATÁT A SZOLGÁLAT SZELLEMÉBEN, AZ EGYHÁZ JAVÁRA ÉS A SZENVEDŐK IRÁNT ÉRZETT ODAADÁSSAL TELJESÍTETTE. CSATLAKOZVA A KÖZÖS GYÁSZHOZ, IMÁDKOZOM ÉRTE ÉS KÉREM AZ ISTENI JÓSÁGOT, HOGY LELKÉNEK ÖRÖK BÉKÉT ADJON. EZEKKEL AZ ÉRZÉSEKKEL KÜLDÖM TELJES SZÍVEMBŐL ÖNNEK, A NAGYMAGISZTÉRIUMNAK ÉS A GYÁSZOLÓ CSALÁDTAGOKNAK APOSTOLI ÁLDÁSOMAT.

FRANCISCUS PP.

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu