Hírek

Elhunyt a Rend Nagymestere
 
Róma: A Szuverén Máltai Lovagrend Nagymagisztériuma mély fájdalommal jelenti be Őfensége és Őeminenciája, Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, a Rend 80. uralkodó Nagymesterének halálát. A Nagymester Rómában hunyt el, április 29-én néhány perccel éjfél után. Halálát egy pár hónappal ezelőtt felismert gyógyíthatatlan betegség okozta.
 
A Szuverén Máltai Lovagrend alkotmányának 17. cikke értelmében Fra 'Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas Nagykommendátor lett a Rend ideiglenes helytartója,  és az új Nagymester megválasztásáig ő vezeti a Rend kormányát.
 

Fra’ Giacomo  Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto életrajza.

1944. december 9-én született Rómában. A római egyetem bölcsészettudományi karán diplomázott, keresztény archeológia és művészettörténet szakon, a Pápai Urbaniana Intézeten oktatott ógörögöt, valamint főkönyvtárosi és levéltárosi funkciót töltött be az intézet jelentős gyűjteményeinél. Sok tanulmánya és publikációja jelent meg a középkori művészettörténet témakörében.

Fra’ Giacomo Dalla Torrét 1985-ben vették fel a Máltai Rendbe, tiszteleti lovagként, majd 1993-ban tette le az ünnepélyes fogadalmat. 1994-1999 Lombárdia és Velence Nagyperjele, 1999-2004 a Szuverén Tanács tagja. A 2004-es Nagykáptalan a Rend Nagykommendátorának választotta, majd a 78. Nagymester, Fra’ Andrew Bertie halálát követően Ideiglenes Helytartó volt. 2008-tól 2017-ig a Római Nagyperjel tisztét töltötte be. A 79. Nagymester, Fra’ Matthew Festing lemondását követően a 2017. április 29-i Nagy Államtanács egy év időtartamra Helytartónak választotta. Az azt követő, 2018. május 2-i Nagy Államtanács pedig meválasztotta a Szuverén Máltai Lovagrend 80. Nagymesterének.

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinettot a mély lelkiség és emberi melegség jellemezte, aki mindenkor egyénileg is segítette a rászorulókat, ételt osztva a Terminie és Tiburtina pályaudvaron meghúzódó hajléktalanoknak. Rendszeresen részt vett a Máltai Rend nemzetközi zarándoklatain Lourdes-ban és az olasz nemzeti zarándoklatokon Assisiben. Nagy örömmel volt részese a Rend fiatal mozgássérültek számára szervezett nemzetközi táborainak, ahol a fiatal önkéntesek és vendégeik mindig nagy szeretettel és ragaszkodással fogadták őt.

Nagymesterként Fra’ Giacomo Dalla Torre számos hivatalos és állami látogatást tett más országokban. Legutóbb ez év januárjában még állami látogatást tett Beninben és tavaly júliusban Kamerunban, nemrég pedig Németországban, Szlovéniában, Bulgáriában találkozott az államelnökökkel. A látogatások során mindig ellátogatott a Máltai Lovagrend egészségügyi, szociális intézményeibe, hogy személyesen üdvözölje az ott dolgozókat és az ápoltakat.

A Szuverén Máltai Lovagrend 80. Nagymesterét mély emberség jellemezte és odaadóan végezte a szeretetszolgálatot; mindazok, akik ismerték, szívélyes és szeretetteljes emberként emlékeznek rá.

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu