Hírek

A Nagymester húsvéti üzenete

2020. április 9.

Címzettek:

Nagyperjelségek Helytartói, Alperjelségek Kormányzói, Nemzeti szövetségek Elnökei, Diplomáciai Képviseletek Vezetői és Segélyszervezetek Vezetői

Kedves Rendtársak!

Kedves Munkatársai és Önkétesei a Máltai Rendnek világszerte!

Soha eddig még nem ígényeltem és kívántam ennyire, hogy érezzék közelségemet Önökhöz. Igaz, hogy messze vagyunk egymástól, de nem vagyunk magunkra hagyva. Együtt vagyunk a Máltai Rend nagy családjának hitvalló küldetésében. Egy eddig soha nem látott helyzetet kell megélnünk, mely nyugtalanító és ijesztő, mely elszigetel minket, de egyszersmind egyesít bennünket fáradozásainkban, hogy megbirkózzunk ennek a pandémiának a nagy kihívásával.

A Nagyhét és a Húsvét a reményt és a feltámadást jelentik. Azt követően, hogy Krisztus szenvedéséről közösen megemlékeztünk, arra igyekszünk, hogy feltámadásából erőt merítsünk, hogy a harcot folytassuk, és új reménnyel tekintsünk a jövőbe.

„Teljes sebességgel száguldottunk tovább, azzal az érzéssel, hogy erősek vagyunk és mindenre képesek”, mondta a Szentatya néhány napja az elhagyott Szent Péter téren, „félelem nélkül folytattunk mindent, abban a hiszemben, hogy mi egy beteg világban egészségesek maradhatunk”. Ferenc pápának a „vendégszeretet, testvériség és szolidaritás” új formáiról szóló figyelmeztetése bátorít minket küldetésünkben, ami 900 éve a Máltai Rend lényégét fejezi ki: „Tuitio fidei et obsequium pauperum”.

Ez okból kifolyólag megújítom a hála és csodálat üzenetét perjelségeink, szövetségeink a segélyszolgálatok és a rengeteg önkéntes felé, akik hetek óta a segítő kezdeményezések ezreivel járulnak hozzá a leginkább szenvedő emberek megsegítéséhez. Még a legkisebb segítség is, minden mosoly, minden ima olyan mit Veronika gesztusa, aki keresztútját járva látta Jézust, és arcát kendőjével letörölte. Ugyanígy tesznek tanúságot fáradhatatlan bevetésükkel a Máltai Rend keresztény üzenete mellett a kórházakban dolgozó orvosaink és ápolónővéreink, valamint önkénteseink, akik az hajléktalanoknak segítenek az utcákon, akik gyógyszereket és élelmiszert szállítanak.

Szívbőljövő hálámat szeretném kifejezni húsvéti videó üzenetéért Monsignore Jean Laffittenek, a Máltai Rend prelátusának, valamint azért a történelmi tettéért, mellyel a Rendet Jézus Legszentebb Szívének és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének szentelte. Mindannyiukat felkérem, tekintsék meg a videóüzenetet a www.oderofmalta.int honlapon.

Nagyon sajnálom, hogy a lourdesi zarándoklatot követően kénytelenek voltunk az idén novemberre tervezett nemzetközi zarándoklatunkat is elhalasztani. Biztosíthatom Önöket, hogy a Rendünk születésének helyszínére vezető út csupán halasztást szenved.

Még a korábbiaknál is erősebben kérem Önöket, imádkozzanak urainkért a betegekért, és mindazokért, akik azért vetik be magukat, hogy szenvedéseiket és szükségüket enyhítsék.

Mindannyiuknak áldott Húsvéti ünnepet kívánok, és biztosítom Önöket arról, hogy mindig imáimba vannak foglalva.

Fra’ Giacomo Dalla Torre

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu