Hírek

Török József atya búcsúztatása

Rendi káplánunkat, papnevelő és egyháztörténész professzort, Török József atyát február 4-én szülővárosában, Makón, a Szent István király templomban, gyászmise keretében búcsúztatták, majd a város római katolikus temetőjében helyezték örök nyugalomra. A szentmise főcelebránsa Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök volt, s vele Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, a MMLSZ főkáplánja, és Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi megyéspüspök, valamint sok paptestvér koncelebrált. Az énekesi szolgálatot a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia scholája látta el, melynek megalapítása is Török József atya nevéhez fűződik. A Máltai Lovagrend Magyar Szövetségét tizenhét rendtag képviselte, köztük két máltai káplán.

A temetési szertartásról bővebben a Magyar Kurír részletes beszámolójában lehet olvasni.

Előtte, január 30-án, a Fortuna utcai rendház kápolnájában elhunyt rendtagunkért dr. Füzes Ádám esperes, az Óbudai Szent József templom és a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet igazgatója mutatott be gyászmisét. Kozma Imre Ch.G.C.C.H, a MMSZ elnöke, koncelebrált. Nagy számban jelentek meg a rendtagok, rokonok és vendégek. 

Az elhunyt Török József rendi káplánunk lelki üdvéért a temetést követően bemutatott gyászmisén mindkét helyen, ahol évtizedek óta tartott vasárnapról vasárnapra szentmisét - a Krisztinavárosi templomban február 5-én, illetve Máriaremetén február 8-án - a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének képviselői templomi öltözékben vettek részt.

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu