Hírek

A Nagymester 2019 karácsonyi üzenete

Kedves Rendtársak, kedves Barátai a Rendnek világszerte,

Karácsony az öröm, a fény és a remény ünnepe. Nyissuk ki szívünket az Isten Fiának, fogadjuk be Őt, úgy, hogy felismerjük jelenlétét testvéreink közt, főleg az idősek, a betegek és a szegények között. Figyeljünk arra, hogy a számunkra olyan fontos ünneplés ideje alatt is előtérbe kerüljön a rászoruló testvéreinkkel való együttérzés.

E karácsonyi ünnep alkalmából köszönetet mondok mindannyitoknak – rendtagoknak, önkénteseknek, az egészségügyi és segélyező szolgálatainkban keményen dolgozó személyzetünknek – az egész év során tanúsított hűséges, odaadó munkátokért. Külön gondolok rátok, akik veszélyes helyeken, háborúk, éhínségek és katasztrófák által sújtott területeken dolgoztok.

Mialatt szenvedő emberek között végzitek feladataitokat, a nyolcágú keresztet viselitek. A keresztünk egy olyan szimbólum, amelyet egyre jobban megbecsülnek nehéz helyzetekben: amikor fontos előmozdítani a párbeszédet, és segítséget nyújtani azoknak, akiknek életét és világát megfosztották mindentől, ami megszokott és ismerős nekik. Több millió ember számára ez a kereszt jelenti a reményt. Ez volt mindig is a Máltai Rend történelmi küldetésének lényege: „Tuitio fidei et Obsequium pauperum”.

Az elmúlt hónapokban többször is találkoztam a Szentatyával, és örömömre szolgál, hogy megoszthatom Veletek állandó érdeklődését és biztatását, hogy egyre jobban teljesítsük a Rend küldetését. Nagy megelégedésemre szolgál és lelkesítést jelent számomra, hogy egy olyan intézményt képviselek Olaszországban és világszerte, amely egységben és harmóniában működik fontos küldetésének teljesítésében.

2019-et is intenzív diplomáciai tevékenység jellemezte. Szlovéniai, németországi és bulgáriai hivatalos látogatásaim során, valamint a Nagymagisztériumban fogadott számos külföldi személyiségnél hangsúlyoztam a párbeszéd, a szolidaritás, a vendégszeretet, a kölcsönös tisztelet és megértés fontosságát.

Az elmúlt évben eredményes tevékenységet folytattunk a fogyatékkal élő fiatalok zarándoklatain és nyári táboraiban is, amelyeket a világ számos országában tartottunk. Mindig nagy öröm, hogy részt vehetek ezeken, és saját szememmel láthatom azt az őszinte szép szellemet, amely családunk legfiatalabb tagjait ihleti.

2020 fontos év lesz a Máltai Rend számára: alapítónk, Boldog Gellért halálának 900-ik évfordulójáról 2020. szeptember 3-án emlékezünk meg. Ezt a fontos évfordulót meg fogjuk ünnepelni a szentföldi nemzetközi zarándoklat során, amelyre november második hetében kerül sor. Arra kérem a Nagyperjelségeket, Alperjelségeket és nemzeti szövetségeinket, hogy rendezzenek megemlékező szertartásokat alapítónk égi születésnapján.

Remélem továbbá, hogy 2020-ban Rendünk reformja terén további lépéseket tudunk tenni.

Mindannyitoknak és családtagjaitoknak kívánom, hogy a Szent Karácsony a béke és a derű örömének forrása legyen.

Testvéri üdvözlettel,

Fra’ Giacomo Dalla Torre

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu