Hírek

Kápolna avatás és oltárszentelés

Budapest, 2019 október 13. A Fortuna utcai rendház teljes felújításával kialakított kápolna felavatásának bensőséges ünnepére a rendalapító Boldog Gellért mester emléknapján került sor.

A kápolnát megtöltő, templomi öltözetben megjelent lovagok és dámák körében bemutatott ünnepi szentmise keretében Őeminenciája Erdő Péter bíboros prímás esztergom-budapesti érsek, nagykeresztes tiszteleti tartománynagy felavatta a kápolnát és megszentelte annak oltárát. A szentmisén Cserháti Ferenc püspök, tiszteletbeli konventuális káplán - az MMLSz főkáplánja - és Faragó Artúr magisztrális káplán koncelebráltak.

Szentbeszédében a Bíboros úr kiemelte, hogy a Máltai Lovagrend hivatása szorosan összefügg a betegek és a rászorulók megsegítésével, ugyanakkor ez a szolgálat túlmutat önmagán, mert tanúságtételt is jelent Isten szeretetéről és az üdvösségre szóló meghívásunkról. Isten áldását kérte, valamint a Filermói Szűz Anya és a rendalapító Boldog Gellért közbenjáró segítségét, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége életére és minden fáradozására.

Erdő Péter bíboros szentbeszéde ide kattintva olvasható.

A kápolna felavatásáért és az oltár megszenteléséért Szabadhegÿ Kristóf elnök fejezte ki a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége hálás köszönetét Erdő Péter bíborosnak.

A szentmisét követő ünnepi együttlét keretében adta át az MMLSz elnöke a Máltai Rend nagymesterének nevében Semjén Zsoltnak, a Szövetség tagjának, a Máltai Rend ügyéért Magyarországon és a nemzetközi szintéren szerzett rendkívüli érdemeiért a „nagykeresztes magisztrális lovag szalaggal, engedelmességben” kitüntető rangra való emelésének okmányát és rendjelét.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu