Hírek

Szent István ünnep Bécsben
A zsúfolásig megtelt Stephansdom a nemzeti összetartozás jelképe volt augusztus 31-én, a déli magyar misén. Szent István bécsi ünneplésére az Ausztriában élő honfitársaink mellett magyarországi, felvidéki, erdélyi, délvidéki hívek gyűltek össze, sokan népviseletben, zászlókkal.
Az ünnepi szentmisét Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát celebrálta. A bevonulás után a hazai, felvidéki és ausztriai magyar máltai lovagok a stallumban foglaltak helyet, az oltár mellé került Szent István ereklyéje, az oltár előtt pedig az új kenyér és szőlő, bor várták a mise végi főpapi áldást.
Hortobágyi Cirill szentbeszédében kiemelte: Szent István példája ma számunkra ugyanolyan fontos, mint amilyenek szent királyunk számára voltak Jézus Krisztus tettei. Azé a Krisztusé, aki képes volt a széthúzó népeket, nemzetségeket Isten uralma alatt egyesíteni. Szent István népe szolgálatát Istentől való küldetésnek tekintette és azt alázattal és felelősséggel gyakorolta. Ahogy Szent István megértette Krisztust, úgy nekünk is ez a feladatunk, ha Európa és a magyarság jövőjére gondolunk. Tanítványokként tennünk kell mindannyiunknak a közjó érdekében. Az egyéni érdekek hajszolása helyett felelősségtudattal, önzetlenséggel, szolidaritással; az igazságkeresés és az igazságosság jegyében.
A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség által szervezett szentmise végén dr. Nagy Andor bécsi magyar nagykövet szólt a hívekhez.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu