Hírek

Szövetségi elnökök konferenciája Budapesten

A Máltai Rend január 25-től 27-ig Magyarországon tartotta meg az idén május elején sorra kerülő Nagykáptalani ülés előtti Szövetségi Elnökök Konferenciáját, melynek elsődleges célja annak a 15 elnöknek megválasztása, akik az Alkotmány értelmében a Nagykáptalan ülésén a nemzeti szövetségeket képviselik majd. Az konferencián résztvett a Szuverén Tanács két tagja, Albrecht Freiherr von Boeselager nagykancellár, valamint gróf Esterházy János főkincstárnok is.

A konferenciát megelőző napon a vendégek meglátogatták a Befogadás Házát, ahol Vecsei Miklós MMSZ alelnök tájékoztatta őket a Szeretetszolgálat történetéről és tevékenységeiről. Az ülésezés a Budavári Boldogasszony Főplébánia nagytermében zajlott. Előtte az elnökök egy angol nyelvű szentmisén vettek részt a Mátyás-templom altemplomában. Vasárnap az ülésezés a 10 órai latin nyelvű szentmisével zárult a Mátyás templomban, melyen a vendégek, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagjaival együtt templomi öltözékben vettek részt. A templom ének és zenekara Mozart Koronázási Miséjét adta elő.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu