Hírek

Civil szervezetek Kárpátalján: Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat
A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatot az első civil szervezetek között jegyezték be Kárpátalján 1995. február 10-én, és immár 15 éve igyekszik kifejteni tevékenységét türelemmel és hűséggel. A Szeretetszolgálatnak volt egy korábbi bejegyzése is 1993-ban, azonban ez még nem jelentette a tényleges munka kezdetét. Alapvető célja „a hit védelme és az elesettek megsegítése", s mindennapi tevékenységeit is ennek a fényében igyekszik végezni minden időben. Munkáját a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségtől bérbe kapott, hányattatott sorsú ingatlanban kezdte el, s mai napig is itt folytatja.
Jelenleg 27 tagja van, akik között vannak pártoló személyek, emellett rengeteg önkéntessel dolgozik együtt, akikre minden rendezvény, megmozdulás vagy program alkalmával szükség van, akár egyszeri vagy többszöri segítséggel. A legutóbbi rendezvényen például 50 önkéntes segítette a szervezet munkáját.


Kapcsolat Magyarországgal

A Máltai Szeretetszolgálat nem más, mint a Máltai Lovagrend karitatív tevékenységét kifejtő szervezete, munkáját a lovagrend felügyeli. A lovagrend több mint 900 éves, és diplomáciai kapcsolatban áll többek között Magyarországgal és Ukrajnával is. Ukrajnában nincs jelen a Máltai Lovagrend, ezért az itteni szeretetszolgálat felügyeletét a magyarországi szervezet látja el.
A beregszászi szolgálat együttműködési kapcsolatban áll az anyaországi Máltai Szeretetszolgálattal, de önállóan dönt, alakítja programjait, természetesen a keresztény értékeknek megfelelően.


Programok

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnak rengeteg programja van, amelyek többsége évről évre megrendezésre kerül. Emellett az alkalmaknak megfelelően és a lehetőségeket megragadva alakulnak a különböző projektek és megmozdulások. A szervezet tevékenységének egy részét a szociális segélyezés képezi. Évekkel ezelőtt elindult a Családok a családokért akció, melynek keretében immáron mintegy 600 kárpátaljai hátrányos helyzetben élő nagycsalád kap rendszeres támogatást Ungvártól Rahóig. A Boeselager Alapítvány, a Máltai Lovagrend és más adományozók jóvoltából a munkatársak naponta 40 rászoruló nagycsaládnak, magányos, beteg embernek készítenek meleg ebédet, és viszik házhoz azt. Sajnos, a gazdasági válságnak „köszönhetően" egyre több a rászoruló, ezért e téren is még többet kell tenni.
Továbbá a szervezet ingyen biztosít használatra olyan gyógyászati segédeszközöket, melyek megkönnyítik a betegek és környezetük életét. Ilyen a tolószék, a szoba WC, az elektromos betegágy, a járókeret, a mankó. Valamint hetente két alkalommal vérnyomás-, vércukorszint- és testsúlymérést, illetve egészségügyi szaktanácsadást vehet igénybe ingyen bárki a szeretetszolgálatnál. Fontos szerepet játszanak a lourdes-i éves zarándoklatok, ahová a szolgálat közreműködésével mozgássérültek is eljuthatnak. Emellett foglalkoznak még egészségügyi szaktanácsadással és egyéb szociális segélyezési programokkal.
A legtöbb rendezvény évről évre rendszeresen megrendezésre kerül. Azonban vannak olyan programok is, melyek megvalósítása egyszeri alkalommal történik pályázattól függően. Ilyen például az újraélesztési oktatási program, melyet a Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat mentőegységével közösen sikerült megvalósítani. Az oktatás során leginkább fiatalokat képeztek, illetve tanítottak arra, hogyan kell elsősegélyt nyújtani, vagy életben tartani az adott illetőt a mentők kiérkezéséig.
A szeretetszolgálat tevékenységének másik vonala az ifjúság érdekében tett megmozdulások, melyek biztosítják a szervezet jövőjét, hisz az az önkéntesek nélkül nem tudna működni. Ehhez pedig ki kell nevelni azokat a fiatalokat, akik szociálisan érzékenyek és hajlandóak segíteni a rászoruló embertársaikon. Itt már a legkisebbekkel kezdődik a munka. Számukra működik a baba-mama klub, melynek célja a közösségformálás, szaktanácsadás és segítségnyújtás a kismamák számára. Emellett alkalmanként működik egy táncház, és a Máltai ifjúsági tábor, mely a fiatalok összefogását és a már meglévő közösség erősítését szolgálja.
Az oktatás terén tett lépések között kiemelkedik az ECDL bizonyítvány megszerzésének lehetősége, melyet Kárpátalján a BJMSZ bonyolít. A szeretetszolgálat együttműködésben áll az összes egyházi líceummal, és a Beregszászi Magyar Gimnáziummal, így az érettségiző diákok már ECDL oklevéllel a kezükben fejezhetik be az iskolát. Valamint ingyenes oktatásokat szervez az önkormányzati tisztviselők, mozgássérült emberek és rászorulók részére. Eddig több mint 1800 regisztrált diákja van.
És tegyünk említést még az emberkereskedelem elleni projektről, mely Makuk János elnök elmondása szerint nem feltétlenül Máltai feladatkör, de mégis fontos. Emberéleteket menthet meg, s nemcsak testi, de lelki gondozásról is szól. A program alatt különböző iskolákban előadást tartanak, mely során felhívják a fiatalok figyelmét arra, hogy létezik az emberkereskedelem. Rávilágítanak annak veszélyeire, jellemzőire, s tanácsokat adnak.
Szent Miklós napjának közeledtével a szeretetszolgálat munkatársai nem feledkeztek meg a gyermekekről sem. Önkéntesekkel a hét folyamán több iskolába és óvodába ellátogattak, és megajándékozták az árvaházban élő legkisebbeket, hogy számukra is szebbé tegyék a várakozás időszakát.
A szervezetet a fent említett programok sokaságát csak pályázatokból és adományokból, illetve önkéntesek hozzájárulásával tudja megvalósítani. Ezért is fontos, hogy aki csak tud, anyagi vagy szellemi segítséggel járuljon hozzá a tevékenységek sikeres kimeneteléhez.
Gál Adél

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu