Hírek

Nemzetközi ispotályosi konferencia 2017

Harminckét rendi szervezet 80 képviselőjét üdvözölte a Francia Szövetkezet elnöke, Thierry Beaumont-Beynac, és ispotályosa, Yann Baggio, a Francia Szövetkezet székhelyén Párizsban. A találkozót a Rend főispotályosa, Dominique de la Rochefoucauld-Montbel vezette. Jelen voltak Albrecht Boeselager nagykancellár és a Rend prelátusa, Mons. Jean Laffitte.

A főtémák a menekült- és migránskérdes körül csoportosultak: a Rend támogatása a származási országokban, az úton egy új élet felé, és megérkezésüknél. Libanonban jelenleg a lakosság egyharmada szíriai menekültekből áll. A libanoni Szövetség, a Malteser International-al együtt, ott segítenek, ahol tudnak az anyagi megszorított helyzetű országban: lakhatással, orvosi és psichoszociális ellátással.

A Rend európai szervezetei számára az egyik legfontosabb tevékenység az integrációs programmok magvalósítása, főleg Ausztriában, Franciaországban és Németországban. Ezek a programmok orvosi ellátást, nyelvórákat és gyerekek iskolautáni foglalkoztatását nyújtanak, úgymint segítséget a szükséges okmányok beszerzéséhez. 

Európában a legjelentősebb kissebbség a romáké: a Rend kinevezett hozzá egy rendkívüli nagykövetet, aki  több országban támogatja a helyi közösségekbe való integrációjukat, a Rend nemzeti szervezeteivel együttműködve. Erre már külön programmok indultak be Magyarországon, Romániában, Albániában és Szlovákiában.

A hajléktalanság továbbra is komoly probléma az egész régióban, és több nemzeti szervezet jelentette, hogy nő a hozzájuk fordulók száma a nappali melegedőkben és az ételosztásokon, többek közt Belgiumban, Angliában, Spanyolországban, Franciaországban, Svájcban és Oroszországban.

Az Egyesült Államokban, a Rend a bebörtönzöttekre fektet súlyt: támogatja a foglyokat és családjaikat, és a szabadulás után társadalmi és pszichoszociális segítséget ad a reintegrációhoz, olyan szolgáltatásokat, amelyeket az állam nem nyújt. 36 államban folyik ez a programm.

Egyik legmegrendítőbb beszámolót a délafrikai szervezethez tartozó szerzetes adta, aki egy filmet vetített a 67%-os AIDS fertőzőtt regióról. 1987-ben kezdte a munkát, és ma már egy nagy hospice-t működtet a haldoklók számára. Egyúttal az árván maradt gyermekeket iskoláztatja, és biztosítja az AIDS ellenszert azok számára, akik nem tudják megfizetni.
 
A 2018-as ispotályosi konferenciát Budapesten fogják tartani, március 24-26-án; a Malteser International board meetingjével és közgyűlésével fog kezdődni.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu