Hírek

A Nagymester, Fra' Matthew Festing, lemond hivataláról

Róma, 2017. január 29

A Szuverén Tanács, a Szuverén Máltai Rend kormánya, ülést tartott tegnap Rómában. A napirenden volt Fra' Matthew Festing által benyújtott lemondása nagymesteri tisztségéről, a Rend Alkotmányának 16. cikkelye szerint. A Szuverén Tanács elfogadta lemondását. Az Alkotmánynak megfelelően, a pápa értesítve lett Fra' Matthew Festing lemondásáról, amely továbbítva lesz a 106 államfőnek, amelyekkel a Rend diplomáciai kapcsolatot tart fönt. Az Alkotmány 17. cikkelye szerint a Nagykommendátor, Fra' Ludwig Hoffman von Rumerstein, látja el az Ideiglenes Helytartó feladatát, és ő marad a Rend főnöke a Nagymester utódjának megválasztásáig. A Szuverén Tanács köszönetet mondott Fra' Matthew Festingnek a nagy elkötelezettségért, amiről kilencéves tisztsége során tanúskodott.

Ezt követően, a Szuverén Tanács, az ideiglenes helytartó elnöklete alatt, megsemmisítette a rendeleteket, amelyek fegyelmi eljárást indítottak Albrecht Boeselager ellen és felfüggesztették a tagságát a Rendben. Albrecht Boeselager azonnali hatállyal visszatér nagykancellári hivatalába.

Fra' Ludwig Hoffman von Rumersteinnek és a Szuverén Tanács tagjainak küldött tegnapi levelében Ferenc pápa megerősítette a különleges kapcsolatot a Szuverén Máltai Lovagrend és az Apostoli Szentszék közt. A pápa megerősítette, hogy az Ideiglenes Helytartó felelős a Rend kormányzata és különösen az államokkal való kapcsolatok iránt. Ferenc pápa pontosította, hogy a rendkívüli megbízottjának feladata  "a Rend, és különösen a fogadalmas lovagok, lelki megújulása". A Szuverén Máltai Lovagrend teljes együttműködését biztosítja a rendkívüli megbízottal, akit a Szentatya ki fog nevezni.

A Szuverén Máltai Lovagrend hálás Ferenc pápának és államtitkárának, Pietro Parolin kardinálisnak, a Rend iránti érdeklődésükert és gondoskodásukért. A Rend nagyra értékeli, hogy a Szentatya minden döntésevel nagy gondot és tiszteletet tanúsított a Rend iránt, és az akaratát, hogy megerősítse a Rend szuverénitását. 

Az ideiglenes helytartó és a Szuverén Tanács össze fogják hívni a Legfőbb Államtanácsot egy új Nagymester választására, az Alkotmány 23. cikkelye szerint.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu