Egyéb Szent János rendek

Elismert Szent János rendek

 

Johannita rendek

A Szuverén Máltai Lovagrenden kívül még négy elismert - nem katolikus - Szent János lovagrend létezik. Egyikük jelen van Magyarországon is: a Brandenburgi tartományhoz tartozó Magyar Johannita Lovagok Szövetsége, amellyel a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége szoros baráti és munkatársi kapcsolatot tart. (Lásd: www.johannitak.hu) 

A négy rendet keresztény hitük és világi szerzetesi hagyományaik különböztetik meg más nemzeti rendektől. Együttesen a Johannita Rendek Szövetségét képezik, közös történelmi hagyománnyal és ugyanazzal a hivatással: védelmezni a Hitet és szolgálni a rászorulókat.

Mind a négy rendet hivatalosan elismerik azok az államok, amelyekben a székhelyeik vannak.

A következőkben röviden ismertetjük a négy Johannita rendet, amelyeket a Szuverén Máltai Lovagrend elismer és amelyekkel rendszeresen együttműködik.

Johannita és Jeruzsálemi Brandenburgi Tartomány

A Szent János Rend a 12-ik és 13-ik században telepedett meg Németországban, ahol nagyperjelséget alapított. A 16-ik század alatt a nagyperjelség egy része, a Brandenburgi Tartomány, áttért a protestáns hitre a Brandenburgi őrgrófok – később porosz királyok - védnöksége alatt. A Tartomány jó kapcsolatokat tartott fönt a Szuverén Máltai Lovagrenddel. 1811-ben a porosz király feloszlatta, és később egy Királyi Porosz Johannita Érdemrendet alapított. 1852-ben visszanyerte a Brandenburgi Tartomány nevet, mint porosz nemesi rend. 1918-ban, a királyság megszűntével független lett az államtól. Jelen van több európai országban, Kanadában és az Egyesült Államokban. Németországban kórházakban és idősotthonokban működik, és egy jelentős mentőszolgálatot vezet, a „Johanniter Unfallhilfe”-t.  Önálló tagozatai vannak Finnországban, Franciaországban, Magyarországon és Svájcban.

www.johanniter.org

 

Hollandiai Johannita Rend

A Szent János Rend a 12-ik századtól kezdve terjedt el Hollandiában. Amikor a porosz király megszüntette a Brandenburgi Tartományt 1811-ban, több holland tag összegyűlt és azt 1852-ben újra alapította; 1909-ben egy hollandiai tagozatot alapítottak, ami 1946-ban szétvált a német rendtől és a holland koronához csatolódott – nem állami rendként.

Jelenleg a Rend kórházakat és szeretetházakat működtet, és több karitatív tevékenységben működik együtt a Szuverén Máltai Lovagrenddel.

www.johanniter.nl

 

Svédországi Johannita Rend

A Szent János Rend a 12-ik században jelent meg Svédországban, és itt 1530-ban tért át a protestáns hitre. Az új svéd Rend kezdetben a Brandenburgi Tartományhoz tartozott; 1920-tól a svéd korona védnöksége alá került, és 1946-ban független lett a német Rendtől. Napjainkban ez a Rend időseket és betegeket ápol, együttműködve svéd kórházakkal, karitatív szervezetekkel és keresztény közösségekkel. Nemzetközi tevékenységei is vannak, menekültek és politikai foglyok érdekében.

www.johanniterorden.se

 

Venerable Order of St. John (Tiszteletreméltó Szent János rend)

A Szent János Rend a 12-ik században telepedett meg a brit szigeteken. Nyolcadik Henrik alatt megszűnt – egy rövid visszaállítás kivételével Mary királynő alatt.

A mostani Rend újraéledését egy sikertelen kísérlet előzte meg 1830-ben; utána 1870-ben karitatív alapítványként jött újra létre. 1888-ban Viktória királynő elismerte, mint a Koronához tartozó, tehát nem állami, rendet.

Napjainkban jól ismert a sok országban működő mentőszolgálataiért, a jeruzsálemi szemészeti kórházáért és az elsősegély- és ápolószolgálataiért. A Venerable Order of St. John priorátusai és szövetségei kb. 40 országban vannak jelen, főleg az angolnyelvű világban.

A szent János Rendek közül ez az egyetlen, amely nem alkalmaz korlátozásokat a felvételi eljárásban.

www.orderofstjohn.org

"Utánzó" rendek

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu