Felépítésünk és intézményeink

A Rend kormányzata

A Szuverén Máltai Lovagrend kormányzatának felépítése hasonlít egy állami kormányéhoz. Ugyanakkor olyan sajátos elemeket is tartalmaz, amelyek egy laikus szerzetesrend természetéhez tartoznak, és kilencszázéves történelem folytán kialakult terminológiát használ.

A Máltai Lovagrend feje a Nagymester, aki, mint uralkodó és rendfőnök kormányozza a Rendet, az általa vezetett Szuverén Tanács segítségével.

A Szuverén Tanácsot öt évre választják. Tagjai a Nagykommendátor (a Rend fogadalmas tagjainak vallási elöljárója), a Nagykancellár (külügy- és belügyminiszter), a Nagyispotályos (humanitárius ügyek és nemzetközi kooperáció minisztere), a Közös Kincstár Kincstárnoka (pénzügyminiszter), és hat további tag. Ezeket a Legfőbb Államtanács választja.

Bár ezek az elnevezések sokévszázados hagyományból fakadnak, a hozzájuk fűződő szerepek megfelelnek a 21. század követelményeinek. Egyedülálló jellegére támaszkodva, mint szuverén és humanitárius intézmény, a Máltai Lovagrend folyamatosan terjeszti ki tevékenységét új területekre, humanitárius segítségnyújtás iránti új igények kielégítésére.

Diplomáciai képviseletein keresztül, a Szuverén Rend kormánya igyekszik minél több állammal együttműködési megállapodásokat kötni egészségügyi és humanitárius területeken.

A Máltai Lovagrend kormányzati rendszere három részre oszlik: a jogi hatalmat (nem alkotmányos vonatkozású ügyekben)a Nagymester és a Szuverén Tanács gyakorolja, míg a Nagykáptalan – ez a tagokat képviselő testület – dönt az alkotmányos vonatkozású ügyekben; a végrehajtó hatalmat a Szuverén Tanács gyakorolja; a bírói hatalom a Rend bíróságai kezében van.

A Rend nevei

"Utánzó" rendek

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu