Hírek

Nemzetközi Stratégiai Konferencia Rodoszon

 

A Szuverén Máltai Lovagrend 2014. február 12-tôl 17-ig tartotta meg Nemzetközi Stratégiai Konferenciáját. Az ötévente megrendezésre kerülô konferencián a Rend kormánya, a nemzeti szövetségek vezetôi, a nagykövetek, diplomaták, rendtagok és az önkéntes szervezetek vezetôi vettek részt, hogy a jövô kihívásairól és a stratégiai elképzelésekrôl tárgyaljanak. A 2004-es máltai és a 2009-es velencei konferencia után idén - a Rend történetében igen jelentôs szerepet játszó - Rodosz volt a rendezvény helyszíne, arra is emlékezvén, hogy a település 1310-1523 között a Nagymester tartózkodási és a Rend kormányának székhelye volt.
A mintegy 350 résztvevô négy napon át, 15 munkacsoportban tanácskozott a Rend, mint egy szuverén szervezet küldetésérôl, Ferenc pápa kiemelten kezelt kérdéseire adandó válaszokról, valamint az új tagok és önkéntesek kiválasztásáról és kiképzésérôl. További témák voltak a Rend kulturális öröksége, a rászorultak megsegítésére irányuló küldetése, valamint a fiatalok bevonásának szükségessége, melyre Fra’ Matthew Festing Nagymester megnyitó beszédében külön is rámutatott.
„Fordulópont vagyunk Rendünk történetében, össze kell kapcsolnunk történelmi küldetésünket a modern világ igényeivel és kihívásaival“ – mondta a Nagymester, kifejezve reményét, hogy a fiatalok egyre erôsebben kapcsolódnak be a Rend életébe.
A konferencián részt vett Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Máltai Rend magyarországi nagykövete, Ugron Imre, a
közép-kelet európai koordinációs testület vezetôje, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége képviseletében Kállay Ubul Tamás elnök, Szabadhegÿ Kristóf ispotályos és kincstárnok, és Wettstein János kommunikációs vezetô. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat részérôl Solymári Dániel kapcsolódott be a konferencia munkájába.
 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu