A Rend főtisztjei

A Nagymester

A Nagymestert a Legfőbb Államtanács élethosszig választja a fogadalmas lovagok köréből. Mint Rendfőnök és Szuverén, az Alapszabály értelmében teljes mértékben a rendi intézmények növelésének szenteli magát, és a szerzetesi fegyelem terén valamennyi tag példaképe kell, hogy legyen. Ő gyakorolja a legfőbb hatalmat a Rendben. A Szuverén Tanács támogatásával hozza az Alkotmányban nem meghatározott törvényhozási intézkedéseket, kihirdeti a kormányzati határozatokat, kezeli a Közös Kincstár javait, ratifikálja a nemzetközi egyezményeket és összehívja a Nagykáptalant. Azok az államok, amelyekkel a Rend diplomáciai kapcsolatot tart, megadják a Nagymesternek az államfőknek fenntartott előjogokat, mentességeket és tiszteletadást. A Nagymester címe Őfensége és Őeminenciája, és a római katolikus egyház bíborosi ranggal ruházza föl. A Nagymesternek a Rend székhelye, a római Palazzo Magistrale a lakóhelye.

Fra' Matthew Festing nagymesteri tisztségéról lemondott 2017 január 28-án; az április 29-i Legfőbb Államtanács Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto-t választotta meg egy évre, mint Nagymesteri Helytartót, és 2018 május 2-án a Máltai Lovagrend  80-ik Nagymesterévé. 

Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 2020. április 29-én hunyt el. A Rend alkotmánya értelmében Fra' Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas nagykommendátor lett  Rend ideiglenes Helytartója, és az új Nagymester megválasztásáig ő kormányozza a Rendet.

 

Fra’ Giacomo  Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto életrajza.

1944. december 9-én született Rómában. A római egyetem bölcsészettudományi karán diplomázott, keresztény archeológia és művészettörténet szakon, a Pápai Urbaniana Intézeten oktatott ógörögöt, valamint főkönyvtárosi és levéltárosi funkciót töltött be az intézet jelentős gyűjteményeinél. Sok tanulmánya és publikációja jelent meg a középkori művészettörténet témakörében.

Fra’ Giacomo Dalla Torre 1985-ben lett a Máltai Rend tagja és 1993-ban tette le az ünnepélyes fogadalmat. 1994-1999 Lombárdia és Velence nagyperjele, 1999-2004 a Szuverén Tanács tagja. A 2004-es Nagykáptalan a Rend Nagykancellárjának választotta, majd a 78. Nagymester, Fra’ Andrew Bertie halálát követően ideiglenes Helytartó volt. 2008-tól a Római Nagyperjel tisztét töltötte be.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu